نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

سطل زباله تک مخزن 40L پلاتین

ریال ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
در دنیای مدرن امروز دکوراسیون منزل اهمیت بسزایی دارداز این رو آشپزخانه که یکی از ارکان اصلی منزل به شمار میرود دیگر در گوشه پشت دیوار ها محصور نیست بلکه عضوی از دیزاین خانه بوده و چینش وسایل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال سابق بر این محل جمع آوری زباله ها سطلی بود در کنار آشپزخانه و یا قسمتی از سینک ظرف شویی را به خود اختصاص میداد، ولی اکنون سطل زباله کابینتی جای آن را گرفته است. وسیله‌ای که با وجود آن، هم آشپزخانه شما زیباتر می‌شود و هم، از بوی بد زباله‌ها خبری نیست. در واقع، سطل زباله کابینتی؛ یک اکسسوری داخل کابینت  بوده و فضایی درون کابینت را به خود اختصاص داده است. به ‌علاوه بر حسب تعداد مخزن، اندازه و فاکتورهای دیگر، انواع سطل زباله کابینتی وجود دارد. و شما می‌توانید با توجه به سلیقه و نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.در این مسیر شرکت پلاتین با تنوعی بسیار بالا، کیفیتی بی نظیر و متناسب با نیاز جامعه، انواع گوناگونی از سطل زباله با قابلیت های بسیار را طراحی و به تولید انبوه رسانده تا در این زمنیه نیز به شما در چیدمان و نظافت منزل خود کمک کند.

سطل زباله تک مخزن20L پلاتین

ریال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
در دنیای مدرن امروز دکوراسیون منزل اهمیت بسزایی دارداز این رو آشپزخانه که یکی از ارکان اصلی منزل به شمار میرود دیگر در گوشه پشت دیوار ها محصور نیست بلکه عضوی از دیزاین خانه بوده و چینش وسایل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال سابق بر این محل جمع آوری زباله ها سطلی بود در کنار آشپزخانه و یا قسمتی از سینک ظرف شویی را به خود اختصاص میداد، ولی اکنون سطل زباله کابینتی جای آن را گرفته است. وسیله‌ای که با وجود آن، هم آشپزخانه شما زیباتر می‌شود و هم، از بوی بد زباله‌ها خبری نیست. در واقع، سطل زباله کابینتی؛ یک اکسسوری داخل کابینت  بوده و فضایی درون کابینت را به خود اختصاص داده است. به ‌علاوه بر حسب تعداد مخزن، اندازه و فاکتورهای دیگر، انواع سطل زباله کابینتی وجود دارد. و شما می‌توانید با توجه به سلیقه و نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.در این مسیر شرکت پلاتین با تنوعی بسیار بالا، کیفیتی بی نظیر و متناسب با نیاز جامعه، انواع گوناگونی از سطل زباله با قابلیت های بسیار را طراحی و به تولید انبوه رسانده تا در این زمنیه نیز به شما در چیدمان و نظافت منزل خود کمک کند.

سطل زباله دو مخزن 24L پلاتین

ریال ۱۳,۳۳۰,۰۰۰
در دنیای مدرن امروز دکوراسیون منزل اهمیت بسزایی دارداز این رو آشپزخانه که یکی از ارکان اصلی منزل به شمار میرود دیگر در گوشه پشت دیوار ها محصور نیست بلکه عضوی از دیزاین خانه بوده و چینش وسایل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال سابق بر این محل جمع آوری زباله ها سطلی بود در کنار آشپزخانه و یا قسمتی از سینک ظرف شویی را به خود اختصاص میداد، ولی اکنون سطل زباله کابینتی جای آن را گرفته است. وسیله‌ای که با وجود آن، هم آشپزخانه شما زیباتر می‌شود و هم، از بوی بد زباله‌ها خبری نیست. در واقع، سطل زباله کابینتی؛ یک اکسسوری داخل کابینت  بوده و فضایی درون کابینت را به خود اختصاص داده است. به ‌علاوه بر حسب تعداد مخزن، اندازه و فاکتورهای دیگر، انواع سطل زباله کابینتی وجود دارد. و شما می‌توانید با توجه به سلیقه و نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.در این مسیر شرکت پلاتین با تنوعی بسیار بالا، کیفیتی بی نظیر و متناسب با نیاز جامعه، انواع گوناگونی از سطل زباله با قابلیت های بسیار را طراحی و به تولید انبوه رسانده تا در این زمنیه نیز به شما در چیدمان و نظافت منزل خود کمک کند.

سطل زباله دو مخزن اکو 24L پلاتین

ریال ۱۰,۲۹۰,۰۰۰
در دنیای مدرن امروز دکوراسیون منزل اهمیت بسزایی دارداز این رو آشپزخانه که یکی از ارکان اصلی منزل به شمار میرود دیگر در گوشه پشت دیوار ها محصور نیست بلکه عضوی از دیزاین خانه بوده و چینش وسایل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال سابق بر این محل جمع آوری زباله ها سطلی بود در کنار آشپزخانه و یا قسمتی از سینک ظرف شویی را به خود اختصاص میداد، ولی اکنون سطل زباله کابینتی جای آن را گرفته است. وسیله‌ای که با وجود آن، هم آشپزخانه شما زیباتر می‌شود و هم، از بوی بد زباله‌ها خبری نیست. در واقع، سطل زباله کابینتی؛ یک اکسسوری داخل کابینت  بوده و فضایی درون کابینت را به خود اختصاص داده است. به ‌علاوه بر حسب تعداد مخزن، اندازه و فاکتورهای دیگر، انواع سطل زباله کابینتی وجود دارد. و شما می‌توانید با توجه به سلیقه و نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.در این مسیر شرکت پلاتین با تنوعی بسیار بالا، کیفیتی بی نظیر و متناسب با نیاز جامعه، انواع گوناگونی از سطل زباله با قابلیت های بسیار را طراحی و به تولید انبوه رسانده تا در این زمنیه نیز به شما در چیدمان و نظافت منزل خود کمک کند.

سطل زباله دو مخزن اکو 40L پلاتین

ریال ۱۲,۴۹۰,۰۰۰
در دنیای مدرن امروز دکوراسیون منزل اهمیت بسزایی دارداز این رو آشپزخانه که یکی از ارکان اصلی منزل به شمار میرود دیگر در گوشه پشت دیوار ها محصور نیست بلکه عضوی از دیزاین خانه بوده و چینش وسایل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال سابق بر این محل جمع آوری زباله ها سطلی بود در کنار آشپزخانه و یا قسمتی از سینک ظرف شویی را به خود اختصاص میداد، ولی اکنون سطل زباله کابینتی جای آن را گرفته است. وسیله‌ای که با وجود آن، هم آشپزخانه شما زیباتر می‌شود و هم، از بوی بد زباله‌ها خبری نیست. در واقع، سطل زباله کابینتی؛ یک اکسسوری داخل کابینت  بوده و فضایی درون کابینت را به خود اختصاص داده است. به ‌علاوه بر حسب تعداد مخزن، اندازه و فاکتورهای دیگر، انواع سطل زباله کابینتی وجود دارد. و شما می‌توانید با توجه به سلیقه و نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.در این مسیر شرکت پلاتین با تنوعی بسیار بالا، کیفیتی بی نظیر و متناسب با نیاز جامعه، انواع گوناگونی از سطل زباله با قابلیت های بسیار را طراحی و به تولید انبوه رسانده تا در این زمنیه نیز به شما در چیدمان و نظافت منزل خود کمک کند.

سطل زباله دومخزن لینکدار40L پلاتین

ریال ۲۵,۸۳۰,۰۰۰
در دنیای مدرن امروز دکوراسیون منزل اهمیت بسزایی دارداز این رو آشپزخانه که یکی از ارکان اصلی منزل به شمار میرود دیگر در گوشه پشت دیوار ها محصور نیست بلکه عضوی از دیزاین خانه بوده و چینش وسایل در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال سابق بر این محل جمع آوری زباله ها سطلی بود در کنار آشپزخانه و یا قسمتی از سینک ظرف شویی را به خود اختصاص میداد، ولی اکنون سطل زباله کابینتی جای آن را گرفته است. وسیله‌ای که با وجود آن، هم آشپزخانه شما زیباتر می‌شود و هم، از بوی بد زباله‌ها خبری نیست. در واقع، سطل زباله کابینتی؛ یک اکسسوری داخل کابینت  بوده و فضایی درون کابینت را به خود اختصاص داده است. به ‌علاوه بر حسب تعداد مخزن، اندازه و فاکتورهای دیگر، انواع سطل زباله کابینتی وجود دارد. و شما می‌توانید با توجه به سلیقه و نیاز خود، یکی از آنها را انتخاب کنید.در این مسیر شرکت پلاتین با تنوعی بسیار بالا، کیفیتی بی نظیر و متناسب با نیاز جامعه، انواع گوناگونی از سطل زباله با قابلیت های بسیار را طراحی و به تولید انبوه رسانده تا در این زمنیه نیز به شما در چیدمان و نظافت منزل خود کمک کند.