در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

رگال جا شلواری پلاتین

ریال ۱۴,۱۷۵,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.

رگال جا لباسی آویز پلاتین

ریال ۱۲,۸۸۵,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.

سبد کشویی جا البسه بافت پلاتین

ریال ۳۰,۱۳۵,۰۰۰ریال ۳۳,۸۱۰,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.  

سبد کشویی جا البسه ترکیبی بافت پلاتین

ریال ۳۳,۸۱۰,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.

سبد کشویی جا شلواری داخل کمد آلومینیومی پلاتین

ریال ۳۰,۱۳۵,۰۰۰ریال ۳۳,۸۱۰,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.  

سبد کشویی جا شلواری مفتولی

ریال ۳۰,۱۳۵,۰۰۰ریال ۳۳,۸۱۰,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.  

سبدکشویی جاالبسه وشلواری مفتولی پلاتین

ریال ۳۰,۱۳۵,۰۰۰ریال ۳۳,۸۱۰,۰۰۰
امروزه در عصر مدرن به دلیل کوچک تر شدن فضا های خانه ، برای نظم بخشیدن به تمام وسایل موجود باید از هنر نظم بخشیدن استفاده کرده و از تمام فضای موجود بالاترین استفاده ممکن را داشته باشیم.پس به همین خاطر ملزم به استفاده از تجهیزاتی هستیم که کمترین فضا ممکن را اشغال کنند و در عین حال بالا ترین کارایی راداشته باشند در این زمینه شرکت پلاتین قدم در عرصه گذاشته ، این شرکت با پشتوانه تجربه وهمینطور استفاده از متخصصین مجرب با ایده برداری از نمونه های برتر جهانی و همینطور ایده پردازی بومی به دست آورد بسیار بزرگی دست پیدا کرده است و توانسته محصولاتی را به طراحی و تولید انبوه برساند که تا میزان زیادی مشکل فضا های کوچک را برطرف کرده و تمام آن ها را نظم میبخشد.این محصولات با نام اکسسوری و یا سبد سوپر در بازار شهرت دارند و رسالت آن ها نظم دهی بهینه سازی و زیبا سازی جلوه بصری فضا است.